Haptonomie

Wat is haptonomie?

Haptonomie houdt zich bezig met alles wat met voelen en ons gevoelsleven te maken heeft. Onze tast is ons grootste zintuig, immers wij voelen over en met ons hele lijf. Dat heeft dus te maken met wat wij direct voelen op de huid van ons lichaam. Daarnaast is er ook een voelen wat niet direct met aanraken te maken heeft, maar veel meer met gevoelens en emoties. We worden in ons gemoed geraakt door door de mensen en de dingen om ons heen en dat kunnen we ook opmerken in ons lijf.

Hapsis en nomos

Haptonomie is samengesteld uit twee woorden: hapsis en nomos. Het woord hapsis is een afleiding van het woord haptein (Grieks) wat zoveel betekent als aanraken om te helen, om gezond te maken, te bevestigen.

De essentie van een haptonomische benadering

Het ontmoeten, heel maken, heel de mens omvatten, aanraken om de ander te bevestigen in wat hij of zij is, in heel zijn of haar wezen - dat is de essentie van de haptonomische benadering. Haptonomie is dus geen geneeswijze maar een benaderingswijze, die binnen elk beroep van de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg te integreren is.

Luisteren naar je gevoel

Voor veel mensen is het niet vanzelfsprekend om te luisteren naar hun gevoel, zij maken bijvoorbeeld keuzes die juist tegen hun gevoel ingaan. Vaak blijkt dat dat hen kwetsbaarder maakt voor lichamelijk ongemak en klachten. Wel luisteren naar het gevoel en keuzes maken, die van wezenlijk belang zijn en bij hen passen, doet mensen goed.

Menu